Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde mellem skole og hjem

Det gode skole hjem samarbejde er kittet i barnets læring, udvikling og trivsel. 

I folkeskolelovens §1 står således:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

På Øster Brønderslev skole arbejder vi for det gode, nære og konstruktive skole hjem samarbejde.  

Vi har derfor en skrivelse om de positive, gensidige forventninger i samarbejdet, som du kan finde her i PDF format. 

Herunder kan I ydermere læse om lidt mere lavpraktisk info, som vi tror på vil bidrage til et rigtig godt og tæt samarbejde mellem skole og hjem 

Forældre som ressource i samarbejdet og fællesskabet

Forældre spiller en vigtig rolle ift. at støtte op om børnenes  læring og inklusion i hverdagen. Forældre kan bidrage til læring f.eks. ved at læse med børnene og ved at tale om de temaer, der arbejdes med. Forældre kan også understøtte inklusion ved at tale anerkendende til og om de andre børn, forældre og personale, og ved at lave legeaftaler – også med børn som normalt ikke kommer i hjemmet.

En god relation mellem forældre og personale bygger på en ligeværdig dialog. At lytte og udveksle perspektiver er kvalificerende for at skabe gode, inkluderende børnefællesskaber. Forældrenes stemme er derfor en ressource til at kvalificere og revidere det pædagogiske syn og praksis.

Den daglige dialog

Den løbende dialog om dit barns læring, udvikling og trivsel foregår i øjenhøjde. Som forældre kender I jeres børn bedst, og vi har fornøjelsen af at tilbringe rigtig meget tid med dem. Derfor er samarbejdet givende og vigtigt. 

Vi kommunikerer i AULA, men vi ringer, hvis vi vurderer at en snak om det, eller et møde vil være bedre. Nogle gange kan dialogen i virkeligheden noget andet end en skriftlig besked. 

Forældremøde

En gang årligt afholdes forældremøde.

Her orienteres alle forældre om fag og klassens trivsel. Trivselshandleplanen gennemgås som fast punkt. 

Det anbefales også, at der i alle klasser etableres et klasseforældreråd. Vi ved, at det har stor betydning for klassens trivsel. 

Vi anbefaler at forældre prioriterer at deltage ved det årlige forældremøde i klassen. 

Skole hjem samtale

En gang årligt afholdes skole hjem samtale hvor forældre, barn og to lærere taler med barn og forældre om læring og trivsel i skolen.

Der er en fast samtale - men der er mulighed for ad hoc samtaler efter behov. 

Vi anbefaler,  at man som forældre prioriterer samtalen højt, da det er med til at signalere, at skolen er vigtig. 

Meddelelsesbogen

Meddelelsesbogen finder du som widget i Aula. Her kan du som forældre følge dit barns faglige og sociale mål samt evt. særlige indsatser.

Fællesarrangementer

I løbet af året har vi på Øster Brønderslev en række fællesarrangementer på skolen, hvor forældres deltagelse er vigtig for børnene. 

Skolefesten, juleklippedag, morgensamling i syng danskugen, klassearrangementer arrangeret af forældreråd.

Vi har i Øster Brønderslev stor tradition for stor forældreopbakning, hvilket er noget vi værner om. 

Besked om arrangementer vil altid komme i AULA

Bliver dit barn syg

Husk, at melde barnet syg i fraværsmodulet i Aula. Det er vigtigt, vi ved hvorfor barnet ikke er fremmødt. Dette hænger sammen med hvordan vi registrer fravær. 

Skal dit barn have ekstraordinær frihed fra skolen?

Registrer ansøgning om ekstraordinær frihed i fraværsmodulet i Aula. Dette godkendes af skolen.

Vi vil altid anbefale at ferier afholdes i skolernes ferier, og at skolen prioriteres højt. Vi anerkender dog også, at der kan være særlige forhold eller omstændigheder der gør, at man som familie vælger at prioritere anderledes. 

Når et barn har ekstraordinær skolefrihed, er undervisningen i perioden, forældrenes ansvar. 

Har dit barn allergier, brug for medicin eller andre særlige behov

Hvis der i løbet af et skoleforløb opstår sygdomme eller andet vi som skole ikke kender til, er det vigtigt kontoret og klasselærer orienteres om dette, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler. 

Hvis forældre bliver skilt

Når forældre skilles, kan det være en svær periode for barnet. På Øster Brønderslev Skole vil vi gerne hjælpe og støtte barnet bedst muligt.

Det kan vi bl.a. gøre ved at tilbyde et møde på skolen med klasselærer og læringsmiljøvejleder. Her taler vi om hvilke aftaler der er ift. hvor barnet skal bo og hvornår. Samtidig vil vi spørge ind til, hvordan vi bedst hjælper barnet mens det er i skolen. 

Vi anbefaler samtalen så snart I som forældre er klar til det.

I Brønderslev Kommune har vi også et tilbud for børn og unge, som oplever forældres skilsmisse, om at deltage i et samtaleforløb. Under samtaleforløbet vil barnet/den unge få mulighed for at skabe et fællesskab med andre børn/unge, som er i samme situation. I samtaleforløbet deltager et fast personale; en skolesundhedsplejerske og en lærer eller pædagog. Orientering udsendes i Aula.

Facebook

På Øster Brønderslev Centralskole er vi på facebook. Her fortæller vi løbende de gode historier og læring og hverdagen på skolen. 

Skulle I have noget I undrer jer over eller er bekymrede for, vil vi henstille til at I kontakter skolens kontor. Vi sagsbehandler ikke via Facebook. 

 

Det bedste du som forælder kan give dit barn med i skole, er din interesse

 

Dokumenter