Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvis dit barn har særlige behov

Hvis dit barn har særlige behov, er det vigtigt at gå i dialog med skolen om hvordan vi i fællesskab skaber det bedste skoleliv og læringsmiljø for dit barn

Du bør i første omgang altid drøfte bekymringer med barnets klasselærer.  

Hvis der er bekymringer der ikke umiddelbart kan løses i samarbejdet mellem klasselærer og forældre, inddrages skolens TRIO. 

Trio

Når et barn er i vanskeligheder, samarbejdes der tværfagligt ift. vejsøgning. LMV/skoleleder, rådgiver og psykolog mødes.

Trioen kan drøfte mulige veje at gå for at arbejde videre ift. barnets trivsel, og kvalificerer beslutninger forud for handlinger.

Når en lærer har en tidlig bekymring om et barn, kontaktes ledelse eller LMV, som udfylder et trio-skema sammen med læreren. Skema findes på skolens kontor. Trio kontaktes altid, når der er tale om et barn med bekymrende fravær

Hvis et barn drøftes navngivet, sker det altid med samtykke fra forældre.

Skolens TRIO peger på hvilken vej der vil være hensigtsmæssig at gå ift. det givne barn. 

TRIO kan pege på at arbejde videre på skolen gennem trivselsmøde eller ved inddragelse af skolens ressourcepersoner. 

Skolens ressorucepersoner

  • Læringsmiljøvejleder og trivselsmedarbejder
  • Læringsvejleder
  • Læsevejleder/ordblindelærer
  • Matematik-resssourceperson
  • IT-vejleder
  • Skolebibliotikaren
  • DSA-ressourceperson
  • Makerspace-resourceperson

Ressourcepersoner og vejledere samarbejder med skolens personale, forældre og ledelse og søger at vejlede og støtte ift. blandt andet børns særlige behov. 

Der vil også være mulighed for at inddrage eksterne fagprofessionelle i samarbejdet. 

Der udover prioriteres tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere - Andre samarbejdspartnere | oebc (aula.dk)

Specialiseret skoletilbud

Nogle ganske få børn kan være i så massive vanskeligheder fagligt, socialt eller emotionelt, at et alment skoletilbud ikke er det rigtige skoletilbud. 

Skulle dette være tilfældet, er der en fast procedure i Brønderslev kommune for visitations-processen.