Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrinnet

Mellemtrinnet på Øster Brønderslev Centralskole har eleverne fra 4-6. klassetrin. 

Traditioner

Se mere om skolens traditioner under fanen Om skolen | oebc (aula.dk)

Skofri skole

På Øster Brønderslev skole stilles sko i skostativerne i AULA. Dette giver et mere hjemligt, rent og roligt læringsmilljø for børnene.

Fagdage

I løbet af skoleåret afholdes fagdage. 

Orientering herom sker i AULA i tiden op til.

På fagdage arbejdes der i dybden med et eller flere fag, og undervisningsformen brydes op på tværs af klasser og årgange i mellemtrinnet 

Der arbejdes mere innovativt og i værksteder. 

Emneuge 

Der afholdes emneuger i løbet af skoleåret. 

Orientering om ugerne finder sted i AULA. 

Frikvarter 

Mellemtrinnet holder frikvarter på hele vest-arealet. 

Der kan i meget dårligt vejr være indefrikvarter. Er det tilfældet, sætter gårdvagten skilt om herom. 

Mobiltelefoner

Udmøntningen af skoledistrikt syds mobilpolitik evalueres årligt på skolen. 

Mobiltelefoner er slukkede og i tasken i alle timer, medmindre en lærer vurderer at det kan give mening for barnets læring at tage den frem. 

Mobiltelefoner kan inddrages og lægges på kontoret til barnet skal hjem, såfremt læreren vurderer, at den forstyrrer barnet eller undervisningen. 

Vi henstiller til, at forældre ikke kontakter barnet på mobil i løbet af skoledagen, men i stedet kontakter skolens eller SFO'ens tlf, hvis der er en vigtig meddelelse til barnet.

Fra januar 2024 og til vinterferien 2024 afprøver vi, at være en ”mobilfri skole” her på ØBC.

 

IT-devices 

På mellemtrinnet udleveres computere i 4. klasse.

Computerne er til låns fra 4-6 klasse på Øster Brønderslev Centralskole.

Den anvendes som redskab i stort set alle fag, og megen undervisning foregår via e-portaler.

Computeren anvendes endvidere som hjælpemiddel for elever med ordblindhed. IT-vejleder vil være behjælpelig med at installere hjælpeprogrammer. 

Det forventes, at computeren altid er opladet hjemmefra, og at alle passer på skolens ting generelt.  

Skolens computere er forsikret mod uheld, men forsætligt hærværk hæfter forældre selv for, ganske som det er tilfældet på alle andre områder. 

Lejrskole

6. årgang er på en lejrskole. 

Info herom i AULA samt til forældremøder. 

Den gode overgang til overbygningen

Den gode overgang til overbygningen er en vigtig sag for os. Vi vil gerne sende vores børn godt videre til 7. klasse.

Dette gør vi bl.a. ved at lave besøgsdage, så børn og nye lærere møder hinanden om nogle fællesskabenden aktiviteter forud for skolestart. 

Afgivende og modtagende lærere afholder endvidere overleverings-møder, og skulle du have et barn med ganske særlige behov, afholdes også et særligt overleverings-møde med alle relevante parter.

Afslutning for 6. årgang

Dagen før sidste skoledag, laver 6 årgang underholdning og kaster med karameller. Indslag og planlægning drøftes altid med lærere og skolens ledelse. 

Om aftenen holdes officiel afslutning med forældre, børn, lærere og ledelse. Her takkes af, ønskes god vind og der holdes taler. Eleverne har også et indslag med.