Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogik

SFOerne i Distrikt Syd arbejder efter Brønderslev Kommunes børnesyn med det pædagogiske afsæt i systemisk tænkning, som alle andre institutioner i kommunen. Uddybning findes på den kommunale hjemmeside Udvikling i fællesskaber:

I Distrikt Syd er den pædagogiske tilgang i praksis bygget på anerkendelse og de positive relationers betydning for barnets udvikling, derfor er personalet i SFOerne i Distrikt Syd uddannet i ICDP. Det betyder at vi er optaget af den mellemmenneskelige positive relation og har fokus på resurserne, altså succeserne og de færdigheder og kompetencer barnet besidder for derfra at arbejde videre med barnets udvikling. Arbejdet med barnet foregår altid med omsorg i et samspil med barnets omgivelser, så vi har øje for barnets legerelationer, familie- og livssituation altså de ydre faktorer som påvirker barnets udviklingsmuligheder. I denne sammenhæng er forældrene er væsentlig medspiller.