Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Andre samarbejdspartnere

Samarbejde med eksterne parter

Børnenes læring, trivsel og udvikling er vores kerneopgave her på skolen. 

Skulle der opstå bekymringer eller udfordringer undervejs i skoleforløbet, kan det give god mening at samarbejde med andre fagpersoner.

På Øster Brønderslev skole vægter vi værdien af det tværprofessionelle samarbejde højt. 

Trio

Når et barn er i vanskeligheder, samarbejdes der tværfagligt ift. vejsøgning. LMV/skoleleder, rådgiver og psykolog mødes.

Trioen kan drøfte mulige veje at gå for at arbejde videre ift. barnets trivsel, og kvalificerer beslutninger forud for handlinger.

Når en medarbejder eller forældre har en tidlig bekymring om et barn, kontaktes ledelse eller LMV, som udfylder et trio-skema sammen med læreren. Skema findes på skolens kontor. Trio kontaktes altid, når der er tale om et barn med bekymrende fravær

Hvis et barn drøftes navngivet, sker det altid med samtykke fra forældre.

Varige spor

Varige spor er et samarbejde mellem skole, PPR og familieafdelingen. Der er tale om en forebyggende indsats som lærere, pædagoger, forældre og elever kan benytte sig af inden der bliver en egentlig sag i Familieafdelingen

Tværfagligt skoleteam

Der holdes møder efter modellen ”Signs Of Safety” (det der fungerer, det der bekymrer, skal ske) Dette er en mødeform der skaber struktur og sikrer at alle kommer til orde.

Til stede er skolens læringsmiljøvejleder, to socialrådgivere, en psykolog og en sundhedsplejerske. Her kan lærere, pædagoger og forældre og elever komme med udfordringer som der i fællesskab arbejdes forebyggende med på rådgivende basis.

Det tværfaglige skoleteam tages sig ikke af didaktiske og faglige udfordringer, men mere udfordringer der har karakter af noget trivselsrelateret i forhold til skole eller hjem.

Trio kan henvise til tværfagligt skoleteam

Børneterapeuterne

Børneterapeuterne er fysioterapeuter og ergoterapeuter, der tilbyder telefonisk rådgivning - Børneterapeuterne (bronderslev.dk)

Sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken kan træffes via AULA.

Sundhedsplejersken har undersøgelser i indskolingen og på mellemtrinnet. 

Forældre orienteres altid forud for undersøgelserne. 

Sundhedsplejersken kan også kontaktes, hvis der er udfordringer med søvn, kost vægt eller andre sundhedsmæssige trivselsudfordringer. 

Der er opstartet en "overvægtsklinik", og hvis et barn kunne profitere af et sådan forløb, er det også sundhedsplejersken der skal kontaktes. 

Sundhedsplejersken kan også sammen med egen læge og skole være med at til vurdere om et ophold på julemærkehjem vil være en god løsning for et barn med udfordringer ift. selvværd og overvægt. 

Sundhedsplejen (bronderslev.dk)

PPR - pædagogisk psykologisk rådgivning

I PPR findes psykologer, talepædagoger og pædagogiske konsulenter. 

Som forælder kan man selv indstille til PPR, men vi anbefaler altid et tæt samarbejde med os som skole. 

PPR har en rådgivende funktion og der er således ikke tale om behandlende psykologer. Der er dog mulighed for samtaler og forskellige forløb. 

Hvis skolen skal indstille til PPR, vurderes det først i trioen om det er rette vej at gå. 

Læs mere på kommunens hjemmeside - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) (bronderslev.dk)

Familiehuset Hegely  - åben anonym rådgivning

Familiehuset Hegely tilbyder familieorienteret rådgivning til børn, unge og forældre, som har familiemæssige problemstillinger. Alle kan frit henvende sig og denne rådgivning kan ske anonymt og uden henvisning. Der kan tilbydes op til 3 samtaler. Familiehuset kontaktes telefonisk.
Formålet er en tidlig og forebyggende indsats til børn, unge og familier som har begyndende vanskeligheder.

Familiehuset Hegely har endvidere mulighed for at tilbyde flere rådgivende samtaler eller psykologsamtaler i en afgrænset periode. Der kan gives op til 8 samtaler.

Målgruppen for disse forløb er børn, unge og forældre, der har behov, som rækker ud over de 3 samtaler der kan gives åbent og anonymt.
Familiehuset Hegely (bronderslev.dk)