Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Alfehøj

SFOen åbnede d. 1. august 1988 i den gamle inspektørbolig. Fritteren var da normeret til 28 børn, og hertil blev ansat 2 pædagoger og 1 medhjælper. Ret kort tid efter blev fritteren udvidet til 50 børn. D. 1. august 1997 blev der bygget og udvidet til 120 børn. I dag er inspektørboligen revet ned og fritteren har til huse i byggeriet fra 1997. SFOens selvstændige lokaler ligger i direkte tilknytning til skolens indskoling, og kan benyttes i undervisningssammenhænge udenfor SFOens åbningstid såvel som SFOen kan benytte skolens undervisningsmiljø efter skoletid. Pr. 1.8.2023 er der 75 børn indskrevet i Alfehøj.

I Øster Brønderslev er det kommunale klubtilbud til børn fra 4. – 7. klasse integreret i SFOen således, at de 8 klubbørn der pr 1.8.20023 er indskrevet indgår i SFOens dagligdag på lige fod med resten af børneflokken. Alfehøjs udbud af aktiviteter er bredt dækkende og varierede indenfor børnenes udviklingsområder. Motorik og bevægelse, kreativitet og fantasi, natur og miljø, sprog og kommunikation er alle repræsenteret i aktivitetsudbuddet, hvor vi i alle forhold har et særligt fokus på alsidig personlig udvikling, social udvikling og dannelse. Vi tror på at udvikling sker med omsorg, i relation og samspil med andre i et miljø der er præget af anerkendelse og positiv grundstemning.