Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel

Sammenhængsbeskrivelse for Trivsel

Skolepolitiske mål - Trivsel: Elevernes trivsel understøttes af nære relationer

Bekendtgørelsen: Indsats i fht. støtte eller udfordringer til børn med særlige behov, forudsætninger mv.

Brønderslev Kommunes børnesyn:
Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer.
Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab.
Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

Brønderslev Kommunes - Udvikling i fællesskaber:
Mål: At alle skoler og SFOer har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børn og unge opnår optimal trivsel.

Delmål:

  • at alle børn er en del af og bidrager aktivt til et fællesskab
  • at alle børn får faglige udfordringer svarende til deres udviklingszone
  • at de fysiske læringsmiljøer understøtter børns deltagelse i fællesskabet

 

Trivsel i distrikt syd:

Trivselsblomst

Evidens: Vores vision tager afsæt i DCUM´s rapport: Fællesskaber og trivsel i skolen af 5. september 2017.

Data: Vores viden om børnene via iagttagelser, børnesamtaler og børnemøder.

Teori: ICDP

Vision:

Alle børn oplever at indgå i fællesskaber

Alle børn er motiverede og har lyst til at lære

Alle børn oplever at blive mødt af tilpasse udfordringer, som fremmer deres alsidige personlige udvikling

Tiltag:

Tydelige og nærværende voksne der tager ansvar for relationen og anvender samspilstemaerne i ICDP.

De voksne gør sig synlige, er til rådighed og er ansvarlig for at skabe en positiv grundstemning.

Vi tilbyder et varieret udbud af fællesskabende aktiviteter som er tilpasset børnenes behov og forudsætninger.

Vi holder børnemøder for at sikre børnenes medbestemmelse.

Tegn:

Børnene er glade, og engagerede i de aktiviteter der foregår.

Børnenes fremmøde er højt, og de efterspørger aktiviteterne igen.

De voksne viser positive følelser for barnet og hilser i den første kontakt.

Børnenes adfærd og kommunikation viser at børnene er blevet hørt på børnemøde.

Evaluering:

Den enkelte SFO evaluerer lokale tiltag i foråret 2020

Evaluering af tiltagene evalueres på distriktsniveau i efteråret 2020