Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den varierede skoledag

Sammenhængsbeskrivelse for den varierede skoledag:

Skolepolitiske mål – Den varierede skoledag: Elevernes skoledag understøttes af varierede læringsmiljøer

Bekendtgørelsen: Inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeninger el.lign.

Brønderslev Kommunes børnesyn:

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer.

Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab.

Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

Brønderslev Kommunes Udvikling i fællesskaber:
Mål: At alle skoler og SFOer har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børn opnår optimal læring og trivsel.
Delmål:

 • at alle børn er en del af og bidrager aktivt til et fællesskab
 • at alle børn får udfordringer svarende til deres udviklingszone
 • at de fysiske læringsmiljøer understøtter børns deltagelse i fællesskabet

Brønderslev Kommunes Kost- og bevægelsespolitik:

Mål: At sund kost og bevægelse er en naturlig del af hverdagen for børn og unge

Det betyder, at:

 • den mad, der tilbydes børn og unge i institutioner, Skole/SFO, klub m.m. tilstræbes at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kost
 • de fysiske aktiviteter, der igangsættes og dyrkes sammen med børn og unge, tilstræbes at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet for børn og unge under 18 år
 • medarbejderne er bevidste om, hvordan de med deres egen rolle virker motiverende på børnenes oplevelse af kost og bevægelse
 • institutioner og skoler giver børn og unge udfordrende og alsidige tilbud om leg og bevægelse ude som inde, og medvirker til at fremme lysten og glæden ved at røre sig
 • medarbejderne tilegner sig løbende viden om børn og unges behov for fysisk udfoldelse og sund og nærende kost
 • medarbejderne er i dialog med forældre om betydningen af børn og unges motion og bevægelse samt sund og nærende kost
 • der kan dannes netværk på tværs af institutioner og skoler om kost og bevægelse - for at dele og sprede viden, erfaringer og best-practice inden for området

I Distrikt Syd er SFOen i sig selv en del af den varierede skoledag, hvor læringsmiljøet tilpasses børnenes udviklingsbehov.

Teori: ICDP

Evidens:
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet til børn og unge 5-17 år:

 • Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.
 • Mindst 3 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. 
 • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele. 

Data: Vores viden om børnene via iagttagelser, børnesamtaler og børnemøder.

Vision:
Alle børn oplever at der hver dag er et varieret udbud af aktiviteter
Alle børn oplever aktiviteter med mulighed for bevægelse
At styrke samarbejdet med omkringliggende foreninger eller andre instanser der kan styrke børnenes krop, bevægelse og sundhed.

Tiltag:
Vi udbyder en bred vifte af kropslig og motoriske aktiviteter, og den voksne bevæger sig i alle tre læringsrum går foran, bagved og foran.
Vi opfordrer, guider og motiverer børn til at deltage i aktiviteter
Vi laver individuelle tiltag i forhold til det enkelte barn efter behov
Aktiviteter er synliggjorte så børnene aktivt kan vælge til eller fra.
Vi undersøger muligheder for samarbejde mellem SFO og foreninger og det omkringliggende samfund

Tegn:
Børnene er motiverede og deltagende i aktiviteterne.
Børnene efterspørger aktiviteterne igen
Den voksne deltager i aktiviteterne
Vi gør brug af foreninger og det omkringliggende samfund

Evaluering:
Den enkelte SFO evaluerer lokale tiltag i foråret 2020
Evaluering af tiltagene evalueres på distriktsniveau i efteråret 2020